Ikony

Czcionka DreamsIcons zawiera wszystkie ikony dostępne w grze i indreams.me. Tutaj znajduje się lista dostępnych ikon oraz ich krótkich nazw, których można użyć, aby umieścić ikony w opisach tekstowych dzieł, zarówno w grze, jak i na stronie.

Renderowanie ikon w Dreams

Aby wyrenderować ikonę w polu tekstowym marzenia, na przykład w opisie dzieła, wpisz krótką nazwę ikony w nawiasach trójkątnych. Przykładowo, aby wyrenderować ikonę krzyżyka do użycia w instrukcjach, wpisz <⁣cross⁣>, a tekst ten zostanie wyrenderowany jako Przycisk krzyżyk.

Dostępne ikony

Przycisk kółko

Przycisk kółko

<circle>

Przycisk krzyżyk

Przycisk krzyżyk

<cross>

Romb

Romb

<diamond>

Owieczka Dolly

Owieczka Dolly

<dolly>

Przycisk „w dół”

Przycisk „w dół”

<down>

Przyciski kierunkowe

Przyciski kierunkowe

<dpad>

Kontroler bezprzewodowy

Kontroler bezprzewodowy

<dualshock>

Kontroler bezprzewodowy, 3D

Kontroler bezprzewodowy, 3D

<dualshock3d>

Kontroler bezprzewodowy, osie X, Y

Kontroler bezprzewodowy, osie X, Y

<dualshockxy>

Kontroler bezprzewodowy, oś Z

Kontroler bezprzewodowy, oś Z

<dualshockz>

Wejście Ext

Wejście Ext

<ext>

Słuchawki

Słuchawki

<headset>

Lewy drążek

Lewy drążek

<l>

L1

L1

<l1>

L2

L2

<l2>

L3

L3

<l3>

Przycisk „w lewo”

Przycisk „w lewo”

<left>

Mikrofon

Mikrofon

<mic>

Przycisk Move

Przycisk Move

<move>

Przesuń w tył

Przesuń w tył

<moveback>

Przesuń w przód

Przesuń w przód

<movefront>

Przesuń w lewo

Przesuń w lewo

<moveleft>

Przesuń w prawo

Przesuń w prawo

<moveright>

Przycisk SELECT

Przycisk SELECT

<moveselect>

Przycisk START

Przycisk START

<movestart>

Przycisk START (alternatywna)

Przycisk START (alternatywna)

<movestartalt>

Nachylenie dodatkowego kontrolera ruchu w lewo

Nachylenie dodatkowego kontrolera ruchu w lewo

<movetwotiltleft>

Nachylenie dodatkowego kontrolera ruchu w prawo

Nachylenie dodatkowego kontrolera ruchu w prawo

<movetwotiltright>

Przycisk OPTIONS

Przycisk OPTIONS

<options>

Opcje (alternatywna)

Opcje (alternatywna)

<optionsalt>

Prawy drążek

Prawy drążek

<r>

R1

R1

<r1>

R2

R2

<r2>

R3

R3

<r3>

Przycisk „w prawo”

Przycisk „w prawo”

<right>

Czadu

Czadu

<rock>

Przycisk SHARE

<share>

Płaski romb

Płaski romb

<sidediamond>

Przycisk kwadrat

Przycisk kwadrat

<square>

Przycisk T

Przycisk T

<t>

Panel dotykowy

Panel dotykowy

<touchpad>

Naciśnięcie panelu dotykowego

Naciśnięcie panelu dotykowego

<touchpadpress>

Przycisk trójkąt

Przycisk trójkąt

<triangle>

Panoramowanie 3D

Panoramowanie 3D

<ui3dpanning>

Obrót w 3D

Obrót w 3D

<ui3drotate>

Liczydło

Liczydło

<uiabacus>

Wartość absolutna

Wartość absolutna

<uiabsolutevalue>

Aktywny port

Aktywny port

<uiactiveport>

Aktywność

Aktywność

<uiactivity>

Obserwuj dzieło

Obserwuj dzieło

<uiactivityadd>

Przestań obserwować dzieło

Przestań obserwować dzieło

<uiactivityremove>

Obserwowanie dzieła

Obserwowanie dzieła

<uiactivityticked>

Aktorzy

Aktorzy

<uiactors>

Dodaj

Dodaj

<uiadd>

Dodaj dziurę

Dodaj dziurę

<uiaddhole>

Dodaj zdjęcie

Dodaj zdjęcie

<uiaddphoto>

Dodaj wybór

Dodaj wybór

<uiaddselection>

Dodaj zestaw

Dodaj zestaw

<uiaddset>

Dodaj do kolekcji

Dodaj do kolekcji

<uiaddtocollection>

Dodaj do grupy

Dodaj do grupy

<uiaddtogroup>

ADSR

ADSR

<uiadsr>

Zaawansowany element obrotowy

Zaawansowany element obrotowy

<uiadvancedrotator>

Zaawansowany element poruszający

Zaawansowany element poruszający

<uiadvmover>

Zaawansowany wyświetlacz tekstu

Zaawansowany wyświetlacz tekstu

<uiadvtextdisplayer>

Natryskiwacz

Natryskiwacz

<uiairbrush>

Kontrola powietrzna

Kontrola powietrzna

<uiaircontrol>

Alarm

Alarm

<uialert>

Migający alarm

Migający alarm

<uialertflash>

Wyrównaj do spodu

Wyrównaj do spodu

<uialignbottom>

Wyrównaj do lewej

Wyrównaj do lewej

<uialignleft>

Wyrównanie

Wyrównanie

<uialignment>

Wyrównaj do środka

Wyrównaj do środka

<uialignmiddle>

Wyrównaj do prawej

Wyrównaj do prawej

<uialignright>

Wyrównaj do góry

Wyrównaj do góry

<uialigntop>

Wszystkie czujniki kontroli

Wszystkie czujniki kontroli

<uiallcontrollersensors>

Zezwól na chochlika

Zezwól na chochlika

<uiallowimp>

Zawsze na wierzchu

Zawsze na wierzchu

<uialwaysontop>

Panoramowanie ambisoniczne

Panoramowanie ambisoniczne

<uiambisonicpanning>

Amplituda

Amplituda

<uiamplitude>

Kotwica

Kotwica

<uianchor>

Kąt

Kąt

<uiangle>

Ustawienie kątowe

Ustawienie kątowe

<uianglepitch>

Przechylenie kątowe

Przechylenie kątowe

<uiangleroll>

Klip animowany

Klip animowany

<uianimclip>

Ścieżki animacji

Ścieżki animacji

<uianimpath>

Animacja stała

Animacja stała

<uianimpermanent>

Animacja z podtrzymaniem

Animacja z podtrzymaniem

<uianimsustain>

Przewidywanie skrętu

Przewidywanie skrętu

<uianticipateturn>

Przysłona

Przysłona

<uiaperture>

Jabłko

Jabłko

<uiapple>

Nanieś wykończenie

Nanieś wykończenie

<uiapplyfinish>

Archiwizuj

Archiwizuj

<uiarchive>

Fotel

Fotel

<uiarmchair>

Machanie rękami

Machanie rękami

<uiarmflail>

Menu arpeggiatora

Menu arpeggiatora

<uiarpeggiatormenu>

Nuty w arpeggiatorze

Nuty w arpeggiatorze

<uiarpeggiatornotes>

Strzałka ze wschodu na północ

Strzałka ze wschodu na północ

<uiarrowacne>

Strzałka z północy na zachód

Strzałka z północy na zachód

<uiarrowacnw>

Strzałka z południa na wschód

Strzałka z południa na wschód

<uiarrowacse>

Strzałka z zachodu na południe

Strzałka z zachodu na południe

<uiarrowacsw>

Strzałka z północy na wschód

Strzałka z północy na wschód

<uiarrowcne>

Strzałka z zachodu na północ

Strzałka z zachodu na północ

<uiarrowcnw>

Strzałka ze wschodu na południe

Strzałka ze wschodu na południe

<uiarrowcse>

Strzałka z południa na zachód

Strzałka z południa na zachód

<uiarrowcsw>

Podwójna strzałka – północny zachód / południowy wschód

Podwójna strzałka – północny zachód / południowy wschód

<uiarrowdnwse>

Podwójna strzałka – południowy zachód / północny wschód

Podwójna strzałka – południowy zachód / północny wschód

<uiarrowdswne>

Strzałka na wschód

Strzałka na wschód

<uiarrowe>

Strzałka na północ

Strzałka na północ

<uiarrown>

Strzałka na północny wschód

Strzałka na północny wschód

<uiarrowne>

Grot strzałki w dół

Grot strzałki w dół

<uiarrownotaildown>

Grot strzałki w lewo

Grot strzałki w lewo

<uiarrownotailleft>

Grot strzałki w prawo

Grot strzałki w prawo

<uiarrownotailright>

Grot strzałki w górę

Grot strzałki w górę

<uiarrownotailup>

Podwójna strzałka – północ / południe

Podwójna strzałka – północ / południe

<uiarrowns>

Strzałka na północny zachód

Strzałka na północny zachód

<uiarrownw>

Strzałka – obrót północ–wschód

Strzałka – obrót północ–wschód

<uiarrowrne>

Strzałka – obrót północ–zachód

Strzałka – obrót północ–zachód

<uiarrowrnw>

Strzałka – obrót południe–wschód

Strzałka – obrót południe–wschód

<uiarrowrse>

Strzałka – obrót południe–zachód

Strzałka – obrót południe–zachód

<uiarrowrsw>

Strzałka na południe

Strzałka na południe

<uiarrows>

Strzałka na południowy wschód

Strzałka na południowy wschód

<uiarrowse>

Strzałka na południowy zachód

Strzałka na południowy zachód

<uiarrowsw>

Strzałka na zachód

Strzałka na zachód

<uiarroww>

Podwójna strzałka – zachód / wschód

Podwójna strzałka – zachód / wschód

<uiarrowwe>

Strzałka przód/tył

Strzałka przód/tył

<uiarrowz>

Przytwierdzone na obu końcach

Przytwierdzone na obu końcach

<uiattachedbothends>

Przytwierdzone do obiektów

Przytwierdzone do obiektów

<uiattachedtoobject>

Przyciąganie/odpychanie

Przyciąganie/odpychanie

<uiattractrepulse>

Efekty dźwiękowe

Efekty dźwiękowe

<uiaudioeffects>

Filtr dźwięku

Filtr dźwięku

<uiaudiofilter>

Automatyczne panoramowanie 3D

Automatyczne panoramowanie 3D

<uiauto3dpanning>

Autodopasowanie

Autodopasowanie

<uiautofit>

Prowadnice

Prowadnice

<uiautoguides>

Automatyczny skok

Automatyczny skok

<uiautojump>

Automatyczna aktualizacja

Automatyczna aktualizacja

<uiautoupdate>

Oś i kąt

Oś i kąt

<uiaxisangle>

Oś X

Oś X

<uiaxisx>

Ruch na osi X

Ruch na osi X

<uiaxisxmove>

Obrót wokół osi X

Obrót wokół osi X

<uiaxisxrotate>

Oś Y

Oś Y

<uiaxisy>

Ruch na osi Y

Ruch na osi Y

<uiaxisymove>

Obrót wokół osi Y

Obrót wokół osi Y

<uiaxisyrotate>

Oś Z

Oś Z

<uiaxisz>

Ruch na osi Z

Ruch na osi Z

<uiaxiszmove>

Obrót wokół osi Z

Obrót wokół osi Z

<uiaxiszrotate>

Do tyłu

Do tyłu

<uiback>

Wróć do trybu edycji

Wróć do trybu edycji

<uibacktoedit>

Wróć do trybu rozgrywki

Wróć do trybu rozgrywki

<uibacktoplay>

Wróć do trybu widoku

Wróć do trybu widoku

<uibacktoview>

Balon

Balon

<uiballoon>

Podstawowa lalka

Podstawowa lalka

<uibasicpuppet>

Nadajnik

Nadajnik

<uibeacon>

Wyginanie

Wyginanie

<uibends>

Rower

Rower

<uibicycle>

Wielki pędzel

Wielki pędzel

<uibigbrush>

Większy

Większy

<uibigger>

Skala minus–plus

Skala minus–plus

<uibimodal>

Dwunożny

Dwunożny

<uibiped>

Dwunożny – dół

Dwunożny – dół

<uibipedbottom>

Dwunożny – góra

Dwunożny – góra

<uibipedtop>

Czarne pasy

Czarne pasy

<uiblackbars>

Eksplozja

Eksplozja

<uiblast>

Poświata

Poświata

<uibloom>

Sworzeń

Sworzeń

<uibolt>

Bomba

Bomba

<uibomb>

Kość

Kość

<uibone>

Zakładka

Zakładka

<uibookmark>

Dodaj zakładkę

Dodaj zakładkę

<uibookmarkadd>

Usuń zakładkę

Usuń zakładkę

<uibookmarkremove>

Nieprzezroczystość ramki

Nieprzezroczystość ramki

<uiborderopacity>

Właściwości ramki

Właściwości ramki

<uiborderproperties>

Szerokość ramki

Szerokość ramki

<uiborderwidth>

Odbijanie

Odbijanie

<uibounce>

Pudełko

Pudełko

<uibox>

Zerwanie łańcucha

Zerwanie łańcucha

<uibreakchain>

Pędzel

Pędzel

<uibrush>

Edycja pędzla

Edycja pędzla

<uibrushedit>

Bąbelki

Bąbelki

<uibubbles>

Błąd

Błąd

<uibug>

Zderzenie

Zderzenie

<uibump>

Wybuch

Wybuch

<uiburst>

Naciśnięcie przycisku

Naciśnięcie przycisku

<uibuttonclick>

Dwukrotne naciśnięcie przycisku

Dwukrotne naciśnięcie przycisku

<uibuttondoubleclick>

Przytrzymanie przycisku

Przytrzymanie przycisku

<uibuttonhold>

Kalkulator

Kalkulator

<uicalculator>

Kalkulator (inny)

Kalkulator (inny)

<uicalculatoralt>

Kamery i oświetlenie

Kamery i oświetlenie

<uicamandlight>

Dodaj zakładkę kamery

Dodaj zakładkę kamery

<uicambookmarkadd>

Nieregularne

Nieregularne

<uicamcrazy>

Odległość kamery

Odległość kamery

<uicamdistance>

Złagodź wejście

Złagodź wejście

<uicameasein>

Złagodź wyjście

Złagodź wyjście

<uicameaseout>

Kamera

Kamera

<uicamera>

Podążanie kamery przy zjeździe

Podążanie kamery przy zjeździe

<uicamfollowslide>

Wysokość kamery

Wysokość kamery

<uicamheight>

Liniowe

Liniowe

<uicamlinear>

Wstrząsacz kamery

Wstrząsacz kamery

<uicamshaker>

Miękkie

Miękkie

<uicamsmooth>

Cel kamery

Cel kamery

<uicamtarget>

Nachylenie kamery

Nachylenie kamery

<uicamtilt>

Działo

Działo

<uicannon>

Samochód

Samochód

<uicar>

Kategoria

Kategoria

<uicategory>

Środek ciężkości

Środek ciężkości

<uicentreofgravity>

Łańcuch

Łańcuch

<uichain>

Podium sesji

Podium sesji

<uichallengepodium>

Sesja – postęp 1

Sesja – postęp 1

<uichallengeprogressone>

Sesja – postęp 3

Sesja – postęp 3

<uichallengeprogressthree>

Sesja – postęp 2

Sesja – postęp 2

<uichallengeprogresstwo>

Zgłoś na sesję

Zgłoś na sesję

<uichallengesubmit>

Zagłosowano podczas sesji

Zagłosowano podczas sesji

<uichallengevoted>

Punkt kontrolny

Punkt kontrolny

<uicheckpoint>

Mikroczip

Mikroczip

<uichip>

Menu akordu

Menu akordu

<uichordmenu>

Chorus i delay

Chorus i delay

<uichorusanddelay>

Aberracja chromatyczna

Aberracja chromatyczna

<uichromaticabb>

Gruba strzałka w dół

Gruba strzałka w dół

<uichunkydownarrow>

Gruba strzałka w lewo

Gruba strzałka w lewo

<uichunkyleftarrow>

Gruba strzałka w prawo

Gruba strzałka w prawo

<uichunkyrightarrow>

Gruba strzałka w górę

Gruba strzałka w górę

<uichunkyuparrow>

Koło

Koło

<uicircle>

Klaps

Klaps

<uiclapper>

Lustro przycinające

Lustro przycinające

<uiclippedmirror>

Zegar

Zegar

<uiclock>

Wykropkowany zegar

Wykropkowany zegar

<uiclockdotted>

Klonuj

Klonuj

<uiclone>

Chmura

Chmura

<uicloud>

Chmury

Chmury

<uiclouds>

Zapis w chmurze

Zapis w chmurze

<uicloudsave>

Dodaj krycie

Dodaj krycie

<uicoatadd>

Odejmij krycie

Odejmij krycie

<uicoatsubtract>

Narzędzia pokrywania

Narzędzia pokrywania

<uicoattools>

Znajdźka

Znajdźka

<uicollectible>

Kolekcja

Kolekcja

<uicollection>

Zderzalne

Zderzalne

<uicollidable>

Wykrywanie kolizji – dwie strony

Wykrywanie kolizji – dwie strony

<uicollidedetectboth>

Wysokość kolizji

Wysokość kolizji

<uicollisionheight>

Pozycja kolizji

Pozycja kolizji

<uicollisionpos>

Szerokość kolizji

Szerokość kolizji

<uicollisionwidth>

Przeczesz

Przeczesz

<uicomb>

Podzespół łącznikowy

Podzespół łącznikowy

<uicombiner>

Tryb komfortu włączony

Tryb komfortu włączony

<uicomforton>

Komentarz

Komentarz

<uicomment>

#icons:uicomments

#icons:uicomments

<uicomments>

Kompas

Kompas

<uicompass>

Podzespoły

Podzespoły

<uicomponents>

Stożek

Stożek

<uicone>

Połącz

Połącz

<uiconnect>

Połączenie

Połączenie

<uiconnection>

Stożka z iskrą

Stożka z iskrą

<uiconniespark>

Kontrast

Kontrast

<uicontrast>

Przyciski kierunkowe

Przyciski kierunkowe

<uicontroldpadall>

Przyciski „w lewo” i „w prawo”

Przyciski „w lewo” i „w prawo”

<uicontroldpadleftright>

Przyciski „w górę” i „w dół”

Przyciski „w górę” i „w dół”

<uicontroldpadupdown>

Kontrolowana skala

Kontrolowana skala

<uicontrolledscale>

Kontroler, strona 1

Kontroler, strona 1

<uicontrollerpageone>

Kontroler, strona 3

Kontroler, strona 3

<uicontrollerpagethree>

Kontroler, strona 2

Kontroler, strona 2

<uicontrollerpagetwo>

Zawładnięcie kontrolerem

Zawładnięcie kontrolerem

<uicontrollerpossessed>

Czujnik kontroli

Czujnik kontroli

<uicontrollersensor>

Głośnik kontrolera

Głośnik kontrolera

<uicontrollersound>

Ciasteczko

Ciasteczko

<uicookie>

Licznik

Licznik

<uicounter>

Wyjście licznika

Wyjście licznika

<uicounteroutput>

Odliczanie

Odliczanie

<uicountin>

Stwórz animację

Stwórz animację

<uicreateanim>

Ustawienia dzieła

Ustawienia dzieła

<uicreationsettings>

Przytnij

Przytnij

<uicrop>

Krzyżyk

Krzyżyk

<uicross>

Krzyżyk w kółku

Krzyżyk w kółku

<uicrosscircled>

Krzyżyk (niewypełniony)

Krzyżyk (niewypełniony)

<uicrosshollow>

Obecne zdrowie

Obecne zdrowie

<uicurrenthealth>

Obecnie wpływa na zdrowie

Obecnie wpływa na zdrowie

<uicurrentlyaffectinghealth>

Własne napisy

Własne napisy

<uicustomsubs>

Wycinanie

Wycinanie

<uicutout>

Walec

Walec

<uicylinder>

Obrażenia

Obrażenia

<uidamage>

Wytłumienie na X

Wytłumienie na X

<uidampx>

Wytłumienie na Y

Wytłumienie na Y

<uidampy>

Wytłumienie na Z

Wytłumienie na Z

<uidampz>

Wysokość podwójnego skoku

Wysokość podwójnego skoku

<uidbljumpheight>

Hamowanie

Hamowanie

<uideceleration>

Domyślna powierzchnia

Domyślna powierzchnia

<uidefaultsurface>

Delay

Delay

<uidelay>

Delay a

Delay a

<uidelaya>

Delay b

Delay b

<uidelayb>

Delay c

Delay c

<uidelayc>

Delay d

Delay d

<uidelayd>

Efekt delay

Efekt delay

<uidelayeffects>

Usuń

Usuń

<uidelete>

Usuń przyklejenie

Usuń przyklejenie

<uideleteglue>

Zakończ zawładnięcie

Zakończ zawładnięcie

<uidepossess>

Cofnij wybór wszystkiego

Cofnij wybór wszystkiego

<uideselectall>

Wykryj wszystko

Wykryj wszystko

<uidetectall>

Wykryj tutaj

Wykryj tutaj

<uidetecthere>

Wykryj nie tutaj

Wykryj nie tutaj

<uidetectnothere>

Kierunek na osi X

Kierunek na osi X

<uidirectionx>

Kierunek na osi Y

Kierunek na osi Y

<uidirectiony>

Kierunek na osi Z

Kierunek na osi Z

<uidirectionz>

Ziemia

Ziemia

<uidirt>

Wyłącz sterowanie

Wyłącz sterowanie

<uidisablecontrols>

Rozłączenie

Rozłączenie

<uidisconnect>

Rozłączenie

Rozłączenie

<uidisconnection>

Przester

Przester

<uidistortion>

Drzwi

Drzwi

<uidoor>

Podwójna strzałka w lewo

Podwójna strzałka w lewo

<uidoublearrowleft>

Podwójna strzałka w prawo

Podwójna strzałka w prawo

<uidoublearrowright>

Podwójny skok

Podwójny skok

<uidoublejump>

Rysowanie

Rysowanie

<uidraw>

Spadek

Spadek

<uidropdown>

Odwrócony spadek

Odwrócony spadek

<uidropdownr>

Zakraplacz

Zakraplacz

<uidroplet>

Czujnik kontroli

Czujnik kontroli

<uidssensor>

Kontrolery ruchu

Kontrolery ruchu

<uidualmoves>

Ruch DualShock

Ruch DualShock

<uidualshockmotion>

Kaczka

Kaczka

<uiduck>

Kompresor dynamiki

Kompresor dynamiki

<uidynamicscompressor>

Edytuj okładkę

Edytuj okładkę

<uieditcover>

Szukaj pola efektów

Szukaj pola efektów

<uieffectfieldsearch>

Tryb efektów

Tryb efektów

<uieffectmode>

Dodaj efekt

Dodaj efekt

<uieffectsadd>

Odejmij efekt

Odejmij efekt

<uieffectssubtract>

Widoczność efektów

Widoczność efektów

<uieffectsvisibility>

Narzędzia efektów

Narzędzia efektów

<uieffecttools>

Guma

Guma

<uielastic>

Elipsoida

Elipsoida

<uiellipsoid>

Generator

Generator

<uiemitter>

Generuj kable

Generuj kable

<uiemitwires>

Wejdź

Wejdź

<uienter>

Wejdź w grupę

Wejdź w grupę

<uientergroup>

Głębia obwiedni

Głębia obwiedni

<uienvdepth>

Obwiednia

Obwiednia

<uienvelope>

Tryb śledzenia obwiedni

Tryb śledzenia obwiedni

<uienvelopefollowermode>

Środowisko

Środowisko

<uienvironment>

Wyjdź

Wyjdź

<uiexit>

Opuść tryb występu

Opuść tryb występu

<uiexitperfmode>

Przyciski akcji

Przyciski akcji

<uifacebuttons>

Przewijanie do przodu

Przewijanie do przodu

<uifastforward>

#icons:uifeedback

#icons:uifeedback

<uifeedback>

10 sekund naprzód

10 sekund naprzód

<uifftensecs>

Pole widzenia

Pole widzenia

<uifieldofview>

Taśma filmowa

Taśma filmowa

<uifilmstrip>

Filtr

Filtr

<uifilter>

Filtr włączony

Filtr włączony

<uifilteron>

Ogień

Ogień

<uifire>

FK

FK

<uifk>

Flaga

Flaga

<uiflag>

Rozbłysk

Rozbłysk

<uiflash>

Tryb ucieczki

Tryb ucieczki

<uifleemode>

Siatka podłoża

Siatka podłoża

<uifloorgrid>

Mgła

Mgła

<uifog>

Element podążający

Element podążający

<uifollower>

Wytłumianie kierunkowe elementu podążającego

Wytłumianie kierunkowe elementu podążającego

<uifollowerdirectiondamp>

Podążaj za głową w VR

Podążaj za głową w VR

<uifollowheadinvr>

Śledź chochlika

Śledź chochlika

<uifollowimp>

Tryb podążania

Tryb podążania

<uifollowmode>

Tupnięcie

Tupnięcie

<uifootimpact>

Szuranie stóp

Szuranie stóp

<uifootscrape>

Cel znaleziony

Cel znaleziony

<uifoundtarget>

Modulacja częstotliwości 1

Modulacja częstotliwości 1

<uifreqmodone>

Modulacja częstotliwości 2

Modulacja częstotliwości 2

<uifreqmodtwo>

Tarcie

Tarcie

<uifriction>

Zatrzymane

Zatrzymane

<uifrozen>

Gadżet

Gadżet

<uigadget>

Zyskiwanie zdrowia

Zyskiwanie zdrowia

<uigaininghealth>

Ekwipunek gracza

Ekwipunek gracza

<uigameplaygear>

Brama zamknięta

Brama zamknięta

<uigateclosed>

Brama otwarta

Brama otwarta

<uigateopen>

Genealogia

Genealogia

<uigenealogy>

Pobierz

Pobierz

<uiget>

Duch

Duch

<uighost>

Bańka z prezentem

Bańka z prezentem

<uigiftbubble>

Ustawienia globalne

Ustawienia globalne

<uiglobalsettings>

Glob

Glob

<uiglobe>

Przyklej

Przyklej

<uiglue>

Chwyć

Chwyć

<uigrab>

Chwycone

Chwycone

<uigrabbed>

Punkt chwytu

Punkt chwytu

<uigrabpoint>

Czujnik chwytu

Czujnik chwytu

<uigrabsensor>

Ocena

Ocena

<uigrade>

Upuszczanie granulek

Upuszczanie granulek

<uigraindrop>

Opóźnienie granularne

Opóźnienie granularne

<uigranulardelay>

Synteza granularna

Synteza granularna

<uigranularsynthesis>

Trawa

Trawa

<uigrass>

Żwir

Żwir

<uigravel>

Siatka

Siatka

<uigrid>

Siatka do środka

Siatka do środka

<uigridcenter>

Siatka do krawędzi

Siatka do krawędzi

<uigridedge>

Przyciąganie do siatki

Przyciąganie do siatki

<uigridsnap>

Siatka do powierzchni

Siatka do powierzchni

<uigridsurface>

Przybliżenie siatki

Przybliżenie siatki

<uigridzoom>

Chwyt

Chwyt

<uigrip>

Pomoc

Pomoc

<uiguide>

Linie pomocnicze

Linie pomocnicze

<uiguides>

Żyroskop

Żyroskop

<uigyroscope>

Naciśnij R2 do połowy

Naciśnij R2 do połowy

<uihalfpress>

Ręka podąża za graczem

Ręka podąża za graczem

<uihandfollowplayer>

Ręka najeżdża na gadżet

Ręka najeżdża na gadżet

<uihandgadgethover>

Ręka najeżdża na gadżet do zawładnięcia

Ręka najeżdża na gadżet do zawładnięcia

<uihandhoverpossessable>

Ostre przenikanie

Ostre przenikanie

<uihardblend>

Ręka podąża za graczem

Ręka podąża za graczem

<uiheadfollowplayer>

Gadżet głowy

Gadżet głowy

<uiheadgadget>

Gadżet ręki, kursor włączony

Gadżet ręki, kursor włączony

<uiheadgadgetcursorenabled>

Słuchawki

Słuchawki

<uiheadphones>

Słuchawki – balans

Słuchawki – balans

<uiheadphonesbalance>

Pozycja głowy

Pozycja głowy

<uiheadposition>

Zdrowie

Zdrowie

<uihealth>

Wpływ na zdrowie

Wpływ na zdrowie

<uihealthimpact>

Modyfikator zdrowia

Modyfikator zdrowia

<uihealthmodifier>

Serce

Serce

<uiheart>

Serca

Serca

<uihearts>

Pomoce

Pomoce

<uihelpers>

Sześciobok

Sześciobok

<uihexagon>

Ukryty

Ukryty

<uihidden>

Górne cięcie

Górne cięcie

<uihighcut>

Pozycja head mounted display (HMD)

Pozycja head mounted display (HMD)

<uihmdposition>

Pusty okrąg

Pusty okrąg

<uihollowcircle>

Pusty sześciokąt

Pusty sześciokąt

<uihollowhexagon>

strona główna

strona główna

<uihome>

Szablon przestrzeni głównej

Szablon przestrzeni głównej

<uihomespacetheme>

Horyzont

Horyzont

<uihorizon>

Najazd

Najazd

<uihovered>

Elementy na ekranie

Elementy na ekranie

<uihud>

Do kamery w czasie bezczynności

Do kamery w czasie bezczynności

<uiidlefacecam>

Ignoruj kolizję

Ignoruj kolizję

<uiignorecollide>

IK

IK

<uiik>

Chochlik

Chochlik

<uiimp>

Czułość uderzenia

Czułość uderzenia

<uiimpactsensitivity>

Czujnik uderzenia

Czujnik uderzenia

<uiimpactsensor>

Impast

Impast

<uiimpasto>

Pusty chochlik

Pusty chochlik

<uiimpblank>

Dokowanie chochlika

Dokowanie chochlika

<uiimpdock>

Skala chochlika 1:1

Skala chochlika 1:1

<uiimponetoone>

Pozycja chochlika

Pozycja chochlika

<uiimpposition>

Maksimum zadania chochlika

Maksimum zadania chochlika

<uiimpquestmax>

Minimum zadania chochlika

Minimum zadania chochlika

<uiimpquestmin>

Rytm chochlika

Rytm chochlika

<uiimprhythm>

Rozciągnięcie chochlika

Rozciągnięcie chochlika

<uiimpstretch>

Narzędzie chochlika

Narzędzie chochlika

<uiimptool>

Nieskończoność

Nieskończoność

<uiinfinity>

Informacje

Informacje

<uiinfo>

Informacje w kółku

Informacje w kółku

<uiinfocircled>

Promień wewnętrzny

Promień wewnętrzny

<uiinnerradius>

Wejście/wyjście

Wejście/wyjście

<uiinputoutput>

Fluktuacja interwałów

Fluktuacja interwałów

<uiintervaljitter>

Wyposażenie

Wyposażenie

<uiinventory>

Odwrócenie

Odwrócenie

<uiinvertinput>

Nie żyje

Nie żyje

<uiisdead>

Czy w VR?

Czy w VR?

<uiisinvr>

Zawładnięcie

Zawładnięcie

<uiispossessed>

Łączniki

Łączniki

<uijoints>

Połącz pozycję celu

Połącz pozycję celu

<uijointtarget>

Skok

Skok

<uijump>

Skok – po odbiciu

Skok – po odbiciu

<uijumpascent>

Faza lądowania skoku

Faza lądowania skoku

<uijumpdescent>

Wysokość skoku

Wysokość skoku

<uijumpheight>

Skok – punkt szczytowy

Skok – punkt szczytowy

<uijumppeak>

Dopiero co zebrana

Dopiero co zebrana

<uijustcollected>

Kalejdoskop

Kalejdoskop

<uikaleidoscope>

Zatrzymaj wartość po przewinięciu

Zatrzymaj wartość po przewinięciu

<uikeepvalue>

Klawisze

Klawisze

<uikeyboard>

Wygładzanie klatki kluczowej

Wygładzanie klatki kluczowej

<uikeyframesmooth>

Siła lądowania

Siła lądowania

<uilandingimpact>

Celownik laserowy

Celownik laserowy

<uilaserscope>

Opadanie celownika laserowego

Opadanie celownika laserowego

<uilaserscopefalloff>

Uruchom system PS4™

Uruchom system PS4™

<uilaunchps4>

Warstwy

Warstwy

<uilayers>

Pochylenie

Pochylenie

<uilean>

Opóźnienie pochylenia

Opóźnienie pochylenia

<uileanlag>

Odejdź

Odejdź

<uileave>

Opuść grupę

Opuść grupę

<uileavegroup>

Odwróć dla lewej ręki

Odwróć dla lewej ręki

<uilefthandflip>

Uderzenie lewej pięty

Uderzenie lewej pięty

<uileftheelstrike>

Lewy napęd

Lewy napęd

<uileftmotor>

Legato

Legato

<uilegato>

Fluktuacja długości

Fluktuacja długości

<uilengthjitter>

Flara

Flara

<uilensflare>

List

List

<uiletter>

Łącze do poziomu

Łącze do poziomu

<uilevellink>

Delikatny pędzel

Delikatny pędzel

<uilightbrush>

Błyskawica

Błyskawica

<uilightning>

Błyskawica z rozbłyskiem

Błyskawica z rozbłyskiem

<uilightningflash>

Wyłączenie światła

Wyłączenie światła

<uilightoff>

Włączenie światła

Włączenie światła

<uilighton>

Włącznik światła

Włącznik światła

<uilightswitch>

Włącznik światła – wyłączone

Włącznik światła – wyłączone

<uilightswitchoff>

Włącznik światła – włączone

Włącznik światła – włączone

<uilightswitchon>

Kciuk w górę

Kciuk w górę

<uiliked>

Lokalnie

Lokalnie

<uilocal>

Blokada

Blokada

<uilocked>

Logika

Logika

<uilogic>

AND

AND

<uilogicand>

NIE

NIE

<uilogicnot>

OR

OR

<uilogicor>

XOR

XOR

<uilogicxor>

Spojrzenie na

Spojrzenie na

<uilookat>

Śledzący element obrotowy

Śledzący element obrotowy

<uilookatrotator>

Kursor patrzenia

Kursor patrzenia

<uilookcursor>

Pętla

Pętla

<uiloop>

Luźność

Luźność

<uilooseness>

Traci zdrowie

Traci zdrowie

<uilosinghealth>

Dolne cięcie

Dolne cięcie

<uilowcut>

Dolny limit

Dolny limit

<uilowerlimit>

Ociężałość

Ociężałość

<uilumbering>

Maszyna

Maszyna

<uimachine>

Różdżka

Różdżka

<uimagicwand>

Magnes

Magnes

<uimagnet>

Magnes minus

Magnes minus

<uimagnetminus>

Magnes plus

Magnes plus

<uimagnetplus>

Magnes plus/minus

Magnes plus/minus

<uimagnetplusminus>

Mapa

Mapa

<uimap>

Maski

Maski

<uimasks>

Maksimum jednocześnie

Maksimum jednocześnie

<uimaxatonce>

Maksimum wygenerowane

Maksimum wygenerowane

<uimaxemitted>

Maksymalna długość

Maksymalna długość

<uimaxlength>

Wielka strzałka w dół

Wielka strzałka w dół

<uimegadownarrow>

Połączenie pociągnięć

Połączenie pociągnięć

<uimergestrokes>

Metal

Metal

<uimetal>

Lustro

Lustro

<uimetallicmirror>

Metronom

Metronom

<uimetronome>

Mikrofon

Mikrofon

<uimicrophone>

Minimalna wysokość skoku

Minimalna wysokość skoku

<uiminjumpheight>

Minimalna długość

Minimalna długość

<uiminlength>

Minus w kółku

Minus w kółku

<uiminuscircled>

Lustro

Lustro

<uimirror>

Miks postaci

Miks postaci

<uimixchar>

Mikser

Mikser

<uimixer>

Miks rozgrywki

Miks rozgrywki

<uimixgameplay>

Miks ogólny

Miks ogólny

<uimixgeneral>

Miks muzyki

Miks muzyki

<uimixmusic>

Miks głosu

Miks głosu

<uimixvoice>

Model

Model

<uimodel>

Wyślij skargę

Wyślij skargę

<uimoderate>

Tryby

Tryby

<uimodes>

Więcej

Więcej

<uimore>

Mortarboard

Mortarboard

<uimortarboard>

Rozmycie w ruchu

Rozmycie w ruchu

<uimotionblur>

Ruch czujnika ruchu

Ruch czujnika ruchu

<uimotionsensormovement>

Sworzeń z napędem

Sworzeń z napędem

<uimotorbolt>

Przesuń

Przesuń

<uimove>

Odsunięcie kontrolerów ruchu od siebie

Odsunięcie kontrolerów ruchu od siebie

<uimoveaway>

Lewy kontroler ruchu

Lewy kontroler ruchu

<uimovecontrollerlefthand>

Prawy kontroler ruchu

Prawy kontroler ruchu

<uimovecontrollerrighthand>

Chochlik + kontroler ruchu

Chochlik + kontroler ruchu

<uimoveimp>

Czujnik poruszenia

Czujnik poruszenia

<uimovementsensor>

Główny kontroler ruchu

Główny kontroler ruchu

<uimoveone>

Przechylenie kontrolera ruchu 1

Przechylenie kontrolera ruchu 1

<uimoveonetilt>

Nachyl główny kontroler ruchu w lewo

Nachyl główny kontroler ruchu w lewo

<uimoveonetiltleft>

Nachyl główny kontroler ruchu w prawo

Nachyl główny kontroler ruchu w prawo

<uimoveonetiltright>

Element poruszający

Element poruszający

<uimover>

Przesuń rzeźbę

Przesuń rzeźbę

<uimovesculpt>

Przesuń dźwięk

Przesuń dźwięk

<uimovesound>

Przesuń pociągnięcie

Przesuń pociągnięcie

<uimovestroke>

Przechylenie kontrolera ruchu

Przechylenie kontrolera ruchu

<uimovetilt>

Przesunięcie obu kontrolerów ruchu do siebie

Przesunięcie obu kontrolerów ruchu do siebie

<uimovetogether>

Zetknięcie kontrolerów ruchu podstawami

Zetknięcie kontrolerów ruchu podstawami

<uimovetouchbase>

Zetknięcie kontrolerów ruchu kulami

Zetknięcie kontrolerów ruchu kulami

<uimovetouchspheres>

Dodatkowy kontroler ruchu

Dodatkowy kontroler ruchu

<uimovetwo>

Przechylenie dodatkowego kontrolera ruchu

Przechylenie dodatkowego kontrolera ruchu

<uimovetwotilt>

Kubek

Kubek

<uimug>

Wiele języków

Wiele języków

<uimultilanguage>

Muzyka

Muzyka

<uimusic>

Takt

Takt

<uimusicbar>

Klip muzyczny

Klip muzyczny

<uimusicclip>

Wyszukaj klip muzyczny

Wyszukaj klip muzyczny

<uimusicclipsearch>

Wyszukaj muzykę

Wyszukaj muzykę

<uimusicsearch>

Synchronizacja muzyki

Synchronizacja muzyki

<uimusicsnap>

Nowy

Nowy

<uinew>

Nowa rzeźba

Nowa rzeźba

<uinewsculpt>

Nowe pociągnięcie

Nowe pociągnięcie

<uinewstroke>

Nie klonować

Nie klonować

<uinoclone>

Węzeł

Węzeł

<uinode>

Węzeł wejście

Węzeł wejście

<uinodein>

Węzeł wyjście

Węzeł wyjście

<uinodeout>

Zakaz wstępu

Zakaz wstępu

<uinoentry>

Żadnych duchów

Żadnych duchów

<uinoghost>

Brak zdrowia

Brak zdrowia

<uinohealth>

Skala szumu

Skala szumu

<uinoisescale>

Szybkość szumu

Szybkość szumu

<uinoisespeed>

Intensywność szumu

Intensywność szumu

<uinoisestrength>

Niejednakowa skala

Niejednakowa skala

<uinonuniformscale>

Nie VR

Nie VR

<uinonvr>

Bez powtórek

Bez powtórek

<uinorepeat>

Normalny

Normalny

<uinormal>

Zwykłe głośniki + centralny

Zwykłe głośniki + centralny

<uinormalandcenterspeakers>

Zwykłe głośniki

Zwykłe głośniki

<uinormalspeakers>

Nuta

Nuta

<uinote>

Nuta ósemka

Nuta ósemka

<uinoteeighth>

Nuta ósemka z kropką

Nuta ósemka z kropką

<uinoteeighthdot>

Nuta ósemka z trójką

Nuta ósemka z trójką

<uinoteeighthtriplet>

Półnuta

Półnuta

<uinotehalf>

Półnuta z kropką

Półnuta z kropką

<uinotehalfdot>

Półnuta z trójką

Półnuta z trójką

<uinotehalftriplet>

Nuta wyłączona

Nuta wyłączona

<uinoteoff>

Nuta włączona

Nuta włączona

<uinoteon>

Ćwierćnuta

Ćwierćnuta

<uinotequarter>

Ćwierćnuta z kropką

Ćwierćnuta z kropką

<uinotequarterdot>

Ćwierćnuta z trójką

Ćwierćnuta z trójką

<uinotequartertriplet>

Nuta szesnastka

Nuta szesnastka

<uinotesixteenth>

Nuta szesnastka z kropką

Nuta szesnastka z kropką

<uinotesixteenthdot>

Nuta szesnastka z trójką

Nuta szesnastka z trójką

<uinotesixteenthtriplet>

Nuta sześćdziesiątka czwórka

Nuta sześćdziesiątka czwórka

<uinotesixtyfourth>

Nuta sześćdziesiątka czwórka z kropką

Nuta sześćdziesiątka czwórka z kropką

<uinotesixtyfourthdot>

Nuta sześćdziesiątka czwórka z trójką

Nuta sześćdziesiątka czwórka z trójką

<uinotesixtyfourthtriplet>

Nuta trzydziestka dwójka

Nuta trzydziestka dwójka

<uinotethirtysecond>

Nuta trzydziestka dwójka z kropką

Nuta trzydziestka dwójka z kropką

<uinotethirtyseconddot>

Nuta trzydziestka dwójka z trójką

Nuta trzydziestka dwójka z trójką

<uinotethirtysecondtriplet>

Cała nuta

Cała nuta

<uinotewhole>

Cała nuta z kropką

Cała nuta z kropką

<uinotewholedot>

Cała nuta z trójką

Cała nuta z trójką

<uinotewholetriplet>

Powiadomienia

Powiadomienia

<uinotifications>

Liczba

Liczba

<uinumber>

Wyświetlacz liczb

Wyświetlacz liczb

<uinumberdisplayer>

Rozwinięcie oktaw

Rozwinięcie oktaw

<uioctavespread>

Poza ekranem

Poza ekranem

<uioffscreen>

Śmierć poza ekranem

Śmierć poza ekranem

<uioffscreenkill>

Cebula

Cebula

<uionion>

Nieprzezroczystość

Nieprzezroczystość

<uiopacity>

Otwórz dźwięk

Otwórz dźwięk

<uiopensound>

Początek

Początek

<uiorigin>

Rezonator

Rezonator

<uioscillator>

Miks rezonatora

Miks rezonatora

<uioscillatormix>

Promień zewnętrzny

Promień zewnętrzny

<uiouterradius>

Wyjście 1

Wyjście 1

<uioutputone>

Wyjście 2

Wyjście 2

<uioutputtwo>

Przegląd

Przegląd

<uioverview>

Wiadro z farbą

Wiadro z farbą

<uipaintbucket>

Kontur wiadra z farbą

Kontur wiadra z farbą

<uipaintbucketoutline>

Sklonuj wokół

Sklonuj wokół

<uipaintclonedisc>

Fluktuacja klonowania

Fluktuacja klonowania

<uipaintclonejitter>

Klonuj w szeregu

Klonuj w szeregu

<uipaintcloneline>

Klonuj na obszarze

Klonuj na obszarze

<uipaintcloneplane>

Klonuj w kuli

Klonuj w kuli

<uipaintclonesphere>

Wykończenie farbą

Wykończenie farbą

<uipaintfinish>

Wylewanie farby

Wylewanie farby

<uipaintpour>

Obracanie klonów we wszystkich kierunkach

Obracanie klonów we wszystkich kierunkach

<uipaintrotatealldir>

Obracanie klonów wokół walca

Obracanie klonów wokół walca

<uipaintrotatecylinder>

Obracanie klonów wokół półkuli

Obracanie klonów wokół półkuli

<uipaintrotatehemisphere>

Smarowanie farbą

Smarowanie farbą

<uipaintsmear>

Paleta

Paleta

<uipalette>

Zatrzymaj

Zatrzymaj

<uipause>

Ołówek

Ołówek

<uipencil>

Występuj

Występuj

<uiperform>

Zdjęcie

Zdjęcie

<uiphoto>

Zdjęcie z plusem w kole

Zdjęcie z plusem w kole

<uiphotoadd>

Aparat

Aparat

<uiphotocam>

Zdjęcie z minusem w kole

Zdjęcie z minusem w kole

<uiphotoremove>

Zdjęcie z ptaszkiem w kole

Zdjęcie z ptaszkiem w kole

<uiphototick>

Fizyka

Fizyka

<uiphysics>

Fizyka – wahadło

Fizyka – wahadło

<uiphysicspendulum>

Zbieracz

Zbieracz

<uipick>

Bańka znajdziek

Bańka znajdziek

<uipickupbubble>

Przypnij

Przypnij

<uipin>

Przypięte

Przypięte

<uipinned>

Przypnij do ekranu

Przypnij do ekranu

<uipintoscreen>

Obraz w obrazie

Obraz w obrazie

<uipip>

Zmaksymalizuj obraz w obrazie

Zmaksymalizuj obraz w obrazie

<uipipmaximise>

Zminimalizuj obraz w obrazie

Zminimalizuj obraz w obrazie

<uipipminimise>

Tłok

Tłok

<uipiston>

Zgrubna wysokość

Zgrubna wysokość

<uipitchcoarse>

Dokładna wysokość

Dokładna wysokość

<uipitchfine>

Interwał wysokości

Interwał wysokości

<uipitchinterval>

Fluktuacja wysokości

Fluktuacja wysokości

<uipitchjitter>

Pikselizuj

Pikselizuj

<uipixellate>

Odtwórz

Odtwórz

<uiplay>

Odtwórz w obu kierunkach

Odtwórz w obu kierunkach

<uiplayboth>

Rozegrane

Rozegrane

<uiplayed>

Gracz 4

Gracz 4

<uiplayerfour>

Poziom gracza

Poziom gracza

<uiplayerlevel>

Gracz 1

Gracz 1

<uiplayerone>

Własność gracza

Własność gracza

<uiplayerownership>

Gracz 3

Gracz 3

<uiplayerthree>

Gracz 2

Gracz 2

<uiplayertwo>

Pozycja wskaźnika odtwarzania

Pozycja wskaźnika odtwarzania

<uiplayheadposition>

Zagraj później

Zagraj później

<uiplaylater>

Zagraj później z plusem w kole

Zagraj później z plusem w kole

<uiplaylateradd>

Zagraj później z ptaszkiem w kole

Zagraj później z ptaszkiem w kole

<uiplaylatertick>

Tryb rozgrywki

Tryb rozgrywki

<uiplaymode>

Plus w kółku

Plus w kółku

<uipluscircled>

Portal wstecz

Portal wstecz

<uiportalbackwards>

Portal dwukierunkowy

Portal dwukierunkowy

<uiportalbidirection>

Portal do przodu

Portal do przodu

<uiportalforwards>

Zawładnięcie

Zawładnięcie

<uipossession>

Nagrywarka zawładnięcia

Nagrywarka zawładnięcia

<uipossessionrecorder>

Zawładnięcie niewidoczne

Zawładnięcie niewidoczne

<uipossessnoviz>

Efekt wizualny zawładnięcia – ciało

Efekt wizualny zawładnięcia – ciało

<uipossessvizbody>

Efekt wizualny zawładnięcia – oczy

Efekt wizualny zawładnięcia – oczy

<uipossessvizeyes>

Efekt wizualny zawładnięcia – koniuszek

Efekt wizualny zawładnięcia – koniuszek

<uipossessviztip>

Posteryzacja

Posteryzacja

<uiposterise>

Zasilanie

Zasilanie

<uipower>

Potęga

Potęga

<uipowerof>

Przewidywane lądowanie

Przewidywane lądowanie

<uipredictedlanding>

Podgląd

Podgląd

<uipreview>

Główny kontroler

Główny kontroler

<uiprimarycontroller>

Główny kontroler ruchu – przycisk kółko

Główny kontroler ruchu – przycisk kółko

<uiprimarymove_circle>

Główny kontroler ruchu – przycisk krzyżyk

Główny kontroler ruchu – przycisk krzyżyk

<uiprimarymove_cross>

Główny kontroler ruchu – przycisk Move

Główny kontroler ruchu – przycisk Move

<uiprimarymove_movebtn>

Główny kontroler ruchu – przycisk kwadrat

Główny kontroler ruchu – przycisk kwadrat

<uiprimarymove_square>

Główny kontroler ruchu – przycisk trójkąt

Główny kontroler ruchu – przycisk trójkąt

<uiprimarymove_triangle>

Główny kontroler ruchu – przycisk T

Główny kontroler ruchu – przycisk T

<uiprimarymove_trigger>

Kula głównego w podstawę dodatkowego

Kula głównego w podstawę dodatkowego

<uiprimaryspheretosecondarybase>

Pryzmat

Pryzmat

<uiprism>

Pryzmat z kątem prostym

Pryzmat z kątem prostym

<uiprismright>

Animacja proceduralna

Animacja proceduralna

<uiproceduralanim>

Projekcja

Projekcja

<uiprojection>

Rekwizyt

Rekwizyt

<uiprop>

Proporcje

Proporcje

<uiproportions>

Kamera PS

Kamera PS

<uipscamera>

Opublikuj

Opublikuj

<uipublish>

Impuls

Impuls

<uipulse>

Sprężystość lalki

Sprężystość lalki

<uipuppetbounce>

Upadek lalki

Upadek lalki

<uipuppetfallout>

Interfejs lalki

Interfejs lalki

<uipuppetinterface>

Rodzaj lalki

Rodzaj lalki

<uipuppettype>

Kawałek układanki

Kawałek układanki

<uipuzzlepiece>

Łuk

Łuk

<uiquadratic>

Znak zapytania w kółku

Znak zapytania w kółku

<uiquestioncircled>

Znak zapytania z rozbłyskiem

Znak zapytania z rozbłyskiem

<uiquestionflash>

Kolejka

Kolejka

<uiqueue>

Tęcza

Tęcza

<uirainbow>

Randomizer

Randomizer

<uirandomiser>

Losowe opuszczanie nut

Losowe opuszczanie nut

<uirandomnotedrop>

Zakres

Zakres

<uirange>

Opadanie zakresu

Opadanie zakresu

<uirangefalloff>

Odpowiedni zakres

Odpowiedni zakres

<uirangemet>

Poziom

Poziom

<uirate>

Poziom X

Poziom X

<uiratex>

Poziom Y

Poziom Y

<uiratey>

Poziom Z

Poziom Z

<uiratez>

Głośność tylnych głośników

Głośność tylnych głośników

<uirearspeakervolume>

Nagraj

Nagraj

<uirecord>

Nagraj zawładnięcie

Nagraj zawładnięcie

<uirecordpossession>

Ponów

Ponów

<uiredo>

Odśwież

Odśwież

<uirefresh>

Zwrot do wyposażenia

Zwrot do wyposażenia

<uirefundinv>

Publikacja

Publikacja

<uirelease>

Reszta z dzielenia

Reszta z dzielenia

<uiremainderafterdivision>

Remiks

Remiks

<uiremix>

Usuń z grupy

Usuń z grupy

<uiremovefromgroup>

Usuń wybór

Usuń wybór

<uiremoveselection>

Zresetuj

Zresetuj

<uireset>

Zresetuj siatkę

Zresetuj siatkę

<uiresetgrid>

Zresetuj zdrowie

Zresetuj zdrowie

<uiresethealth>

Zresetuj wyposażenie

Zresetuj wyposażenie

<uiresetinventory>

Odrodzenie

Odrodzenie

<uirespawn>

Pogłos

Pogłos

<uireverb>

Pogłos a

Pogłos a

<uireverba>

Pogłos b

Pogłos b

<uireverbb>

Pogłos c

Pogłos c

<uireverbc>

Pogłos d

Pogłos d

<uireverbd>

Delay pogłosu

Delay pogłosu

<uireverbdelay>

Efekty pogłosu

Efekty pogłosu

<uireverbeffects>

Konfiguracja pogłosu

Konfiguracja pogłosu

<uireverbpreset>

Ocena

Ocena

<uireview>

Cofnij czas

Cofnij czas

<uirewind>

Kąt prosty

Kąt prosty

<uirightangle>

Uderzenie prawej stopy

Uderzenie prawej stopy

<uirightheelstrike>

Prawy napęd

Prawy napęd

<uirightmotor>

Modyfikacja pierścieniowa

Modyfikacja pierścieniowa

<uiringmodmode>

Rakieta

Rakieta

<uirocket>

Balistyczny element obrotowy

Balistyczny element obrotowy

<uirocketrotator>

Pręt

Pręt

<uirod>

Przechylenie

Przechylenie

<uiroll>

Wałek

Wałek

<uiroller>

Kolejka górska

Kolejka górska

<uirollercoaster>

Obrót

Obrót

<uirotate>

Prędkość obrotowa X

Prędkość obrotowa X

<uirotationalvelocityx>

Prędkość obrotowa Y

Prędkość obrotowa Y

<uirotationalvelocityy>

Prędkość obrotowa Z

Prędkość obrotowa Z

<uirotationalvelocityz>

Element obrotowy

Element obrotowy

<uirotator>

Zaokrąglij

Zaokrąglij

<uiround>

Zaokrąglij w dół

Zaokrąglij w dół

<uirounddown>

Zaokrąglij w górę

Zaokrąglij w górę

<uiroundup>

Mapowanie rzędu

Mapowanie rzędu

<uirowmapping>

Odtwarzanie wstecz

Odtwarzanie wstecz

<uirplay>

Zmarszczenie

Zmarszczenie

<uiruffle>

Linijka

Linijka

<uiruler>

Generator wstrząsów

Generator wstrząsów

<uirumbler>

Bieg

Bieg

<uirun>

10 sekund wstecz

10 sekund wstecz

<uirwtensecs>

Zamek z piasku

Zamek z piasku

<uisandcastle>

Zapisz

Zapisz

<uisave>

Zamieść jako grywalne

Zamieść jako grywalne

<uisaveplayable>

Zamieść jako publiczne

Zamieść jako publiczne

<uisavepublic>

Zapisz jako ograniczone

Zapisz jako ograniczone

<uisaverestricted>

Skala

Skala

<uiscale>

Linie skanowania

Linie skanowania

<uiscanlines>

Sceneria

Sceneria

<uiscene>

Nożyczki

Nożyczki

<uiscissors>

Licznik punktacji

Licznik punktacji

<uiscorecounter>

Modyfikator wyniku

Modyfikator wyniku

<uiscoremodifier>

Punkty

Punkty

<uiscorepoints>

Czujnik punktacji

Czujnik punktacji

<uiscoresensor>

Ekran

Ekran

<uiscreen>

Ekran – dół

Ekran – dół

<uiscreenbottom>

Ekran – centrum

Ekran – centrum

<uiscreencentre>

Efekty na ekranie

Efekty na ekranie

<uiscreenfx>

Ekran – lewa

Ekran – lewa

<uiscreenleft>

Ekran – środek

Ekran – środek

<uiscreenmiddle>

Ekran – prawa

Ekran – prawa

<uiscreenright>

Ekran – góra

Ekran – góra

<uiscreentop>

Skrypt

Skrypt

<uiscript>

Rzeźbienie

Rzeźbienie

<uisculpt>

Rzeźba – dodawanie

Rzeźba – dodawanie

<uisculptadd>

Rzeźba – odejmowanie

Rzeźba – odejmowanie

<uisculptsub>

Narzędzia rzeźbienia

Narzędzia rzeźbienia

<uisculpttools>

Szukaj

Szukaj

<uisearch>

Wyszukiwanie – udostępnione

Wyszukiwanie – udostępnione

<uisearchlisted>

Wyszukiwanie – utajnione

Wyszukiwanie – utajnione

<uisearchunlisted>

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk kółko

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk kółko

<uisecondarymove_circle>

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk krzyżyk

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk krzyżyk

<uisecondarymove_cross>

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk Move

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk Move

<uisecondarymove_movebtn>

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk kwadrat

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk kwadrat

<uisecondarymove_square>

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk trójkąt

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk trójkąt

<uisecondarymove_triangle>

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk T

Dodatkowy kontroler ruchu – przycisk T

<uisecondarymove_trigger>

Kula dodatkowego w podstawę głównego

Kula dodatkowego w podstawę głównego

<uisecondaryspheretoprimarybase>

Drugi ekran

Drugi ekran

<uisecondscreen>

Wybierz wszystkie

Wybierz wszystkie

<uiselectall>

Wybierz dowolne

Wybierz dowolne

<uiselectany>

Wybierz barwę

Wybierz barwę

<uiselecthue>

Wybierz obiekty

Wybierz obiekty

<uiselectobjects>

Selektor

Selektor

<uiselector>

Zaokrąglony sześcian

Zaokrąglony sześcian

<uisellipsoid>

Wyślij do chochlika

Wyślij do chochlika

<uisendtoimp>

Wyślij na drugi ekran

Wyślij na drugi ekran

<uisendtoscreen>

Wykrywaj uderzenia

Wykrywaj uderzenia

<uisenseimpacts>

Ustawienia

Ustawienia

<uisettings>

Cień

Cień

<uishadow>

Kąt cienia

Kąt cienia

<uishadowangle>

Skala szczegółów cieni

Skala szczegółów cieni

<uishadowdetailscale>

Nieprzezroczystość cienia

Nieprzezroczystość cienia

<uishadowopacity>

Łagodność cienia

Łagodność cienia

<uishadowsoftness>

Fluktuacja kształtu

Fluktuacja kształtu

<uishapejitter>

Udostępnij

Udostępnij

<uishare>

Romb

Romb

<uishinydiamond>

Absorbcja wstrząsów

Absorbcja wstrząsów

<uishockabsorber>

Pokazuj milisekundy

Pokazuj milisekundy

<uishowms>

Przetasowanie

Przetasowanie

<uishuffle>

Maksymalny zakres wartości

Maksymalny zakres wartości

<uisiggenmaxvaluerange>

Minimalny zakres wartości

Minimalny zakres wartości

<uisiggenminvaluerange>

Wstrzymanie – maksimum

Wstrzymanie – maksimum

<uisiggenpausemax>

Wstrzymanie – minimum

Wstrzymanie – minimum

<uisiggenpausemin>

Przesunięcie fazowe

Przesunięcie fazowe

<uisiggenphaseoffset>

Sekundy przejścia

Sekundy przejścia

<uisiggensweepsecs>

Generator sygnału

Generator sygnału

<uisignalgenerator>

Manipulator sygnału

Manipulator sygnału

<uisignalmanipulator>

Wpisz się

Wpisz się

<uisignin>

Wypisz się

Wypisz się

<uisignout>

Uprość

Uprość

<uisimplify>

Pojedynczy suwak regulacji

Pojedynczy suwak regulacji

<uisingletweak>

Łyżwa

Łyżwa

<uiskate>

Przejdź na początek

Przejdź na początek

<uiskipback>

Przejdź na koniec

Przejdź na koniec

<uiskipforward>

Czaszka

Czaszka

<uiskull>

Niebo

Niebo

<uiskybox>

Wycinek

Wycinek

<uislice>

Ścieżki kluczowe wycinka

Ścieżki kluczowe wycinka

<uislicekeytracking>

Ślizganie się

Ślizganie się

<uislide>

Suwak

Suwak

<uislider>

Suwaki

Suwaki

<uisliders>

Mniejszy

Mniejszy

<uismaller>

Inteligentna kolekcja

Inteligentna kolekcja

<uismartcollection>

Smarowanie

Smarowanie

<uismear>

Mały tag

Mały tag

<uismltag>

Łagodniej

Łagodniej

<uismoother>

Wygładzanie

Wygładzanie

<uismoothingonly>

Ślimak

Ślimak

<uisnail>

Punkt przyciągania

Punkt przyciągania

<uisnappoint>

Pacynka

Pacynka

<uisockpuppet>

Łagodne przenikanie

Łagodne przenikanie

<uisoftblend>

Sortowanie

Sortowanie

<uisorting>

Efekt dźwiękowy

Efekt dźwiękowy

<uisoundeffect>

Wyszukaj efekt dźwiękowy

Wyszukaj efekt dźwiękowy

<uisoundeffectsearch>

Grupa dźwięków

Grupa dźwięków

<uisoundgroup>

Ustawienia dźwięku

Ustawienia dźwięku

<uisoundsettings>

Wycinek dźwięku

Wycinek dźwięku

<uisoundslice>

Narzędzia dźwiękowe

Narzędzia dźwiękowe

<uisoundtools>

Klucz nastawny

Klucz nastawny

<uispanner>

Głośnik

Głośnik

<uispeaker>

Kula

Kula

<uisphere>

Rozbryzg

Rozbryzg

<uisplat>

Rozciągnięcie rozbryzgu

Rozciągnięcie rozbryzgu

<uisplatstretch>

Rozdzielacz

Rozdzielacz

<uisplitter>

Światło

Światło

<uispotlight>

Sprej

Sprej

<uispraycan>

Sprężyna

Sprężyna

<uispring>

Sworzeń sprężynowy

Sworzeń sprężynowy

<uisprungbolt>

Gąbczastość

Gąbczastość

<uisquashyness>

Umieszczanie

Umieszczanie

<uistamp>

Umieszczanie (inne)

Umieszczanie (inne)

<uistampalt>

Włącznik umieszczania

Włącznik umieszczania

<uistampenabler>

Stoi

Stoi

<uistanding>

Gwiazda

Gwiazda

<uistar>

Fluktuacja czasu rozpoczęcia

Fluktuacja czasu rozpoczęcia

<uistarttimejitter>

Pozostań na ekranie

Pozostań na ekranie

<uistayonscreen>

Ping-pong stereo

Ping-pong stereo

<uistereopingpong>

Sztywność

Sztywność

<uistiffness>

Kamień

Kamień

<uistone>

Stop

Stop

<uistop>

Zatrzymanie ruchu

Zatrzymanie ruchu

<uistopmotion>

Siła

Siła

<uistrength>

Siła na X

Siła na X

<uistrengthx>

Siła na Y

Siła na Y

<uistrengthy>

Siła na Z

Siła na Z

<uistrengthz>

Wędrówka

Wędrówka

<uistride>

Czas kroku

Czas kroku

<uistrideytime>

Sznurek

Sznurek

<uistring>

Gęstość pociągnięć

Gęstość pociągnięć

<uistrokedensity>

Koniec pociągnięcia

Koniec pociągnięcia

<uistrokeend>

Łagodny początek pociągnięcia

Łagodny początek pociągnięcia

<uistrokefadein>

Łagodne zanikanie pociągnięcia

Łagodne zanikanie pociągnięcia

<uistrokefadeout>

Giętkość pociągnięcia

Giętkość pociągnięcia

<uistrokefloppiness>

Fizyczne pociągnięcie

Fizyczne pociągnięcie

<uistrokephysical>

Początek pociągnięcia

Początek pociągnięcia

<uistrokestart>

Narzędzia pociągnięcia

Narzędzia pociągnięcia

<uistroketools>

Lampa studyjna

Lampa studyjna

<uistudiolight>

Styl

Styl

<uistyle>

Dodaj styl

Dodaj styl

<uistyleadd>

Odejmij styl

Odejmij styl

<uistylesubtract>

Narzędzia stylów

Narzędzia stylów

<uistyletools>

Tylko subwoofer

Tylko subwoofer

<uisub>

Odejmij sześcian

Odejmij sześcian

<uisubbox>

Odejmij stożek

Odejmij stożek

<uisubcone>

Odejmij walec

Odejmij walec

<uisubcylinder>

Odejmij elipsoidę

Odejmij elipsoidę

<uisubellipsoid>

Odejmij sześciobok

Odejmij sześciobok

<uisubhexagon>

Odejmij pryzmat

Odejmij pryzmat

<uisubprism>

Odejmij pryzmat z kątem prostym

Odejmij pryzmat z kątem prostym

<uisubprismright>

Odejmij piramidę

Odejmij piramidę

<uisubpyramid>

Odejmij łuk

Odejmij łuk

<uisubquadratic>

Odejmij zaokrąglony sześcian

Odejmij zaokrąglony sześcian

<uisubsellipsoid>

Odejmij kulę

Odejmij kulę

<uisubsphere>

Wyświetlacz napisów

Wyświetlacz napisów

<uisubtitledisplayer>

Odejmij oponkę

Odejmij oponkę

<uisubtorus>

Odejmij

Odejmij

<uisubtract>

Odejmij krąg

Odejmij krąg

<uisubwheel>

Słońce

Słońce

<uisun>

Wschód słońca

Wschód słońca

<uisunrise>

SuperStyl

SuperStyl

<uisuperstyle>

Surround

Surround

<uisurround>

Ping-pong surround

Ping-pong surround

<uisurroundpingpong>

Kołysanie

Kołysanie

<uisway>

Tag

Tag

<uitag>

Gadżet

Gadżet

<uitaggadget>

Tagi

Tagi

<uitags>

Kształt ogonka – kółka

Kształt ogonka – kółka

<uitailshapebubbles>

Kształt ogonka – zakrzywiony

Kształt ogonka – zakrzywiony

<uitailshapecurved>

Kształt ogonka – zakrzywiony 2

Kształt ogonka – zakrzywiony 2

<uitailshapecurved2>

Kształt ogonka – prosty

Kształt ogonka – prosty

<uitailshapestraight>

Kształt ogonka – zygzak

Kształt ogonka – zygzak

<uitailshapezigzag>

Kształt ogonka – zygzak 2

Kształt ogonka – zygzak 2

<uitailshapezigzag2>

Kran

Kran

<uitap>

Cel

Cel

<uitarget>

Pozycja celu

Pozycja celu

<uitargetposition>

Zespół

Zespół

<uiteam>

Teleporter

Teleporter

<uiteleporter>

Test sterowania

Test sterowania

<uitestingcontrols>

Czworościan

Czworościan

<uitetrahedron>

Animacja tekstu

Animacja tekstu

<uitextanimating>

Animacja tekstu zakończona

Animacja tekstu zakończona

<uitextanimfinished>

Animacja tekstu w toku

Animacja tekstu w toku

<uitextanimprogress>

Obłość pola tekstowego

Obłość pola tekstowego

<uitextboxcurviness>

Nieprzezroczystość pola tekstowego

Nieprzezroczystość pola tekstowego

<uitextboxopacity>

Margines

Margines

<uitextboxpadding>

Właściwości pola tekstowego

Właściwości pola tekstowego

<uitextboxproperties>

Zwężenie

Zwężenie

<uitextboxtaper>

Przekrzywienie

Przekrzywienie

<uitextboxwonkiness>

Wyświetlacz tekstu

Wyświetlacz tekstu

<uitextdisplayer>

Odległość tekstu

Odległość tekstu

<uitextdistance>

Wprowadzanie tekstu

Wprowadzanie tekstu

<uitextentry>

Nieprzezroczystość tekstu

Nieprzezroczystość tekstu

<uitextopacity>

Właściwości tekstu

Właściwości tekstu

<uitextproperties>

Poziom zanikania tekstury

Poziom zanikania tekstury

<uitexturefadeamount>

Skala tekstury

Skala tekstury

<uitexturescale>

Siła tekstury

Siła tekstury

<uitexturestrength>

Próg

Próg

<uithreshold>

Kciuk w dół

Kciuk w dół

<uithumbdown>

Kciuk w górę

Kciuk w górę

<uithumbup>

Kciuk w górę – kontur

Kciuk w górę – kontur

<uithumbupoutline>

Ptaszek

Ptaszek

<uitick>

Ptaszek w kółku

Ptaszek w kółku

<uitickcircled>

Ptaszek – brak wypełnienia

Ptaszek – brak wypełnienia

<uitickhollow>

Oś czasu

Oś czasu

<uitimeline>

Lista

Lista

<uitodo>

Narzędzia

Narzędzia

<uitools>

Torus

Torus

<uitorus>

Dotknięcie

Dotknięcie

<uitouching>

Śmietnik

Śmietnik

<uitrashcan>

Podróż

Podróż

<uitravel>

Tyranozaur

Tyranozaur

<uitrex>

Strefa uruchamiania

Strefa uruchamiania

<uitriggerzone>

Prawdziwa losowość

Prawdziwa losowość

<uitruerandom>

Szybkość skręcania

Szybkość skręcania

<uiturnspeed>

Regulacja

Regulacja

<uitweak>

Menu regulacji

Menu regulacji

<uitweakmenu>

Strzałka przekręcona w lewo

Strzałka przekręcona w lewo

<uitwistarrowleft>

Strzałka przekręcona w prawo

Strzałka przekręcona w prawo

<uitwistarrowright>

Cofnij

Cofnij

<uiundo>

Odblokuj kamerę

Odblokuj kamerę

<uiunlockcamera>

Odblokowanie

Odblokowanie

<uiunlocked>

Aktualizuj

Aktualizuj

<uiupdate>

Aktualizuj wszystko

Aktualizuj wszystko

<uiupdateall>

Aktualizuj teraz

Aktualizuj teraz

<uiupdatenow>

Górny limit

Górny limit

<uiupperlimit>

Zachowuj pion

Zachowuj pion

<uiupright>

Użytkownik

Użytkownik

<uiuser>

Dodaj użytkownika

Dodaj użytkownika

<uiuseradd>

Usuń użytkownika

Usuń użytkownika

<uiuserremove>

Zaznacz użytkownika

Zaznacz użytkownika

<uiusertick>

Akcesoria

Akcesoria

<uiutilities>

Maksymalna wartość

Maksymalna wartość

<uivalmaximum>

Minimalna wartość

Minimalna wartość

<uivalminimum>

Zmienna

Zmienna

<uivariable>

Modyfikator zmiennej

Modyfikator zmiennej

<uivariablemodifier>

Różna luźność

Różna luźność

<uivaryinglooseness>

Prędkość X

Prędkość X

<uivelocityx>

Prędkość Y

Prędkość Y

<uivelocityy>

Prędkość Z

Prędkość Z

<uivelocityz>

Zweryfikowane

Zweryfikowane

<uiverified>

Kaseta wideo

Kaseta wideo

<uivhs>

Winieta

Winieta

<uivignette>

Widoczność

Widoczność

<uivisibility>

Widoczne

Widoczne

<uivisible>

Efekty wizualne

Efekty wizualne

<uivisualeffects>

Fluktuacja głośności

Fluktuacja głośności

<uivolumejitter>

Zgodne z VR

Zgodne z VR

<uivrcompatible>

Kursor VR włączony

Kursor VR włączony

<uivrcursorenabled>

Pozycja kursora VR

Pozycja kursora VR

<uivrcursorposition>

Tylko VR

Tylko VR

<uivronly>

Ustawienie i przechylenie VR

Ustawienie i przechylenie VR

<uivrpitchroll>

Klasyfikacja VR

Klasyfikacja VR

<uivrrating>

Klasyfikacja VR 1

Klasyfikacja VR 1

<uivrratingone>

Klasyfikacja VR 3

Klasyfikacja VR 3

<uivrratingthree>

Klasyfikacja VR 2

Klasyfikacja VR 2

<uivrratingtwo>

Ustawienia VR

Ustawienia VR

<uivrsettings>

Chód

Chód

<uiwalk>

Fala (rampa)

Fala (rampa)

<uiwaveramp>

Fala (nieregularna łagodna)

Fala (nieregularna łagodna)

<uiwaverandomsmooth>

Fala (nieregularna schodkowa)

Fala (nieregularna schodkowa)

<uiwaverandomstep>

Fale

Fale

<uiwaves>

Fala (zamek)

Fala (zamek)

<uiwavesandcastle>

Kształt fali

Kształt fali

<uiwaveshape>

Fala (kanciasta)

Fala (kanciasta)

<uiwavesquare>

Waga

Waga

<uiweight>

Wyciąg

Wyciąg

<uiwinch>

Wiatr

Wiatr

<uiwind>

Częstotliwość łopotania na wietrze

Częstotliwość łopotania na wietrze

<uiwindflapfrequency>

Siła wiatru

Siła wiatru

<uiwindstrength>

Stopień przejścia

Stopień przejścia

<uiwipeamount>

Przejście – bokeh

Przejście – bokeh

<uiwipebokeh>

Przejście – koło

Przejście – koło

<uiwipecircular>

Przejście – rozpuszczanie

Przejście – rozpuszczanie

<uiwipedissolve>

Przejście – otwór

Przejście – otwór

<uiwipehole>

Przejście – liniowe

Przejście – liniowe

<uiwipelinear>

Przejścia

Przejścia

<uiwiper>

Odbiornik bezprzewodowy

Odbiornik bezprzewodowy

<uiwirelessreceiver>

Kable

Kable

<uiwires>

Chybotanie

Chybotanie

<uiwobble>

Drżąca strzałka A

Drżąca strzałka A

<uiwobblyarrowa>

Drżąca strzałka B

Drżąca strzałka B

<uiwobblyarrowb>

Drżąca strzałka C

Drżąca strzałka C

<uiwobblyarrowc>

Drżąca strzałka D

Drżąca strzałka D

<uiwobblyarrowd>

Drewno

Drewno

<uiwood>

Świat

Świat

<uiworld>

WWW

WWW

<uiwww>

Rentgen

Rentgen

<uixray>

Odchylenie

Odchylenie

<uiyaw>

Zoetrop

Zoetrop

<uizoetrope>

Opadanie strefy

Opadanie strefy

<uizonefalloff>

Wartość przybliżenia

Wartość przybliżenia

<uizoommultiplier>

Przycisk „w górę”

Przycisk „w górę”

<up>

USB

USB

<usb>

Informacje w kółku

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.