Czule opiekujemy się trybem tworzenia, część 1 – w. 2.32

Hej, marzyciele! Ta aktualizacja jest pierwszą z całej serii iteracji, dodatków i ulepszeń, jeśli chodzi o różne aspekty trybu tworzenia w Dreams! Zaczynamy od niewielkich zmian, ale ciężko pracujemy nad kolejnymi. Bardzo się cieszymy, że możemy udostępnić wam tę pierwszą aktualizację. Wiemy, że tryb tworzenia od dawna wymaga nieco czułej opieki – mamy nadzieję, że te zmiany będą dla was znaczące, przydatne i ekscytujące! Jak zawsze, jeśli po pobraniu tej aktualizacji wystąpią u was jakieś problemy, zapraszamy na forums.indreams.me(otworzy się w nowej zakładce), abyśmy mogli się o nich dowiedzieć.

Co nowego?#

Zmiany przystępności

 • Opcje napisów – W menu preferencji dodaliśmy możliwość wyboru koloru napisów oraz tła, a także dostosowania przezroczystości tła napisów.
Obraz pokazujący nowe opcje napisów.

Obraz pokazujący nowe opcje napisów.

Zmiany w logice

 • Nowa regulacja mnożnika obrażeń w menedżerze zdrowia – Dodaliśmy nową regulację do menedżera zdrowia, pozwalającą zarządzać wpływem modyfikatorów zdrowia na poziom zdrowia (np. zmniejszyć liczbę obrażeń, jeśli postać nosi pancerz).
Obraz pokazujący nową regulację mnożnika obrażeń.

Obraz pokazujący nową regulację mnożnika obrażeń.

 • Ulepszenie zasięgu mgły i jasności słońca – W tej aktualizacji zwiększyliśmy maksymalny zasięg mgły do 50 000 m, a maksymalną jasność słońca do 1000% (poprzednio było to 200%).
Obrazy pokazujące nowe maksymalne ustawienia zasięgu mgły i jasności słońca. Obrazy pokazujące nowe maksymalne ustawienia zasięgu mgły i jasności słońca.

Obrazy pokazujące nowe maksymalne ustawienia zasięgu mgły i jasności słońca.

 • Kolejność teleporterów – Do teleporterów dodana została nowa regulacja, pozwalająca twórcom wybrać, które teleportery mają aktywować się jako pierwsze, jeśli w jednej klatce jest ich kilka.

Wideo pokazujące nową funkcję kolejności teleporterów.

 • Informacja zwrotna o przeznaczeniu klatki kluczowej – Dodaliśmy graficzny identyfikator wskazujący, kiedy klatka kluczowa jest „pusta” – czyli nie jest obecnie połączona z niczym w scenerii.
Obraz pokazujący nową informację zwrotną o przeznaczeniu klatki kluczowej.

Obraz pokazujący nową informację zwrotną o przeznaczeniu klatki kluczowej.

 • Wihajster słońca/nieba – Pręt na tym wihajstrze można teraz chwycić, a więc można obrócić słońce bez ryzyka przesunięcia go wzdłuż pręta.

Wideo pokazujące nowy wihajster słońca i nieba.

 • Przełącznik – Nazwa przełącznika będzie się teraz przewijała, jeśli będzie za długa. Poprzednio tekst ten był ścinany. Dodatkowo zmieniliśmy wygląd ikony gadżetu, aby wskazywała teraz pozycję „włączoną”.

Wideo pokazujące zmiany w przełączniku.

Zmiany w dźwięku/animacjach:

 • Przyciąganie do siatki dla osi czasu – Dodaliśmy przycisk przyciągania do osi czasu, osobny od przyciągania do siatki znanego z menu akcesoriów pomocniczych. Ta ostatnia opcja nie wpływa już na osie czasu, gdyż posiadają one teraz własne, oddzielne ustawienie. O ile więc poprzednio osie czasu ustawione na „uderzenia” były przyciągane do najbliższego uderzenia lub paska, o tyle po przełączeniu przyciągania do osi czasu możliwe jest teraz dowolne przesuwanie elementów osi czasu.

Wideo pokazujące zmiany w przyciąganiu do siatki dla osi czasu.

 • Ulepszenie użyteczności przyciągania do siatki – Obiekty zachowują orientację, kiedy są trzymane przez użytkownika z włączonym przyciąganiem do siatki, a kamera została obrócona.
 • Zmiany w pasku bocznym osi czasu – Twórcy mogą teraz nacisnąć , by przywrócić wszystkie wyodrębnione i/lub wyciszone rzędy do pierwotnego stanu. Wystarczy najechać na przycisk wyodrębniania lub wyciszania i nacisnąć . Niewielka zmiana graficzna pozwala też lepiej odróżnić wyodrębnione rzędy.

Wideo pokazujące zmiany na pasku bocznym osi czasu.

 • Numer klatki na osi czasu – Po znaczącym przybliżeniu osi czasu pasek czasu automatycznie zmieni skalę z sekund na numery klatek.

Wideo pokazujące nowe numery klatek na osi czasu.

Zmiany w montażu:

 • Usuń największą szczegółowość – To naprawdę działa! Dzięki tej aktualizacji podczas używania narzędzia szczegółowości rzeźby będziecie mogli użyć +, by automatycznie znaleźć najbardziej szczegółową rzeźbę w scenerii oraz zmniejszyć jej poziom szczegółowości.

Wideo pokazujące funkcję usunięcia największej szczegółowości.

 • Więcej szczegółów na termometrze – Przycisk „więcej szczegółów na termometrze” wyświetla teraz zużycie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, zapewniając bardziej precyzyjne informacje.
Obraz pokazujący nowe szczegóły termometru.

Obraz pokazujący nowe szczegóły termometru.

 • Numer czcionki – Dodaliśmy wskaźnik numeryczny do regulacji wyboru czcionki. Należy zwrócić uwagę, że liczby oznaczają wewnętrzne identyfikatory czcionki, a więc nie są ułożone w porządku rosnącym. Co więcej, niektóre czcionki są niedostępne w pewnych regionach, a więc między liczbami mogą występować przerwy.

Wideo pokazujące nowe numery czcionek.

Inne usprawnienia#

 • Zablokowane dzieła – Zablokowane dzieła są teraz oznaczone, kiedy pojawiają się w wynikach wyszukiwania.
 • Nagrody za zadania „witaj w domu” – Jeśli użytkownik usunął dane lokalne i wrócił do przestrzeni głównej, będzie mógł teraz ponownie odblokować nagrody „witaj w domu”.
 • Adres Indreams w opisach dzieł – Możecie teraz linkować do innych dzieł, umieszczając adres z indreams.me w opisie swojego dzieła. Aby to zrobić, wpisz „/”, a następnie identyfikator kreacji (np: „/abcdef012345678”). Można go znaleźć, gdy przejdziesz do kreacji, którą chcesz połączyć, wybierz „Wyślij do ...”, a następnie kliknij przycisk „Widok na Indreams.me”. Identyfikator kreacji (15 znaków alfanumerycznych) pojawi się na dole strony.

Poprawki błędów#

 • Poprawiono: Błąd, w wyniku którego nieistotne dzieła mogły przykrywać wyniki sesji społeczności, na przykład sesji Word Jam.
 • Poprawiono: Błąd, w wyniku którego użytkownikowi mógł być polecony samouczek dla kontrolerów ruchu, choć użytkownik ten nigdy nie używał kontrolerów ruchu.
 • Poprawiono: Błąd, w wyniku którego opis i tytuł kolekcji pozostawiały puste miejsce w polu tekstowym.
 • Poprawiono: Błąd, w wyniku którego piąty krok rozgrywki chochlika w samouczkach nie przechodził dalej podczas używania sterowania drążkami.
 • Poprawiono: Różne problemy z nakładaniem się tekstów i elementów interfejsu.
 • Różne inne poprawki i ulepszenia.

Jeśli zauważyliście w Dreams błąd, który nie znajduje się na naszej liście usuniętych błędów, dajcie nam znać pod adresem indreams.me/support. Nasz zespół zbada sprawę!

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.