Dreams 2.48: Kogo doceniamy? Aktualizacja trybu tworzenia nr 3!

Ach, lipiec. Daje nam letnie słońce (albo zimowe słońce, jeśli mieszkasz na półkuli południowej). Pracownicy Media Molecule wyciągają okulary przeciwsłoneczne i przygotowują się do opalania, ale najpierw KONIECZNIE musimy poinformować o najnowszej aktualizacji Dreams – 2.48! Tym razem przekazujemy szereg poprawek w trybie tworzenia i choć może nie jest to tak napakowana zawartością aktualizacja jak nr 2, obiecujemy w przyszłości udostępniać je bardziej regularnie.

Jeśli podczas grania i tworzenia w Dreams natraficie na jakieś problemy, dajcie nam znać na naszym forum(otworzy się w nowej zakładce)! Możecie też zostawić tam swoje sugestie co do przyszłych aktualizacji trybu tworzenia.

Co nowego?

 • Filtr niewidocznych połączeń: Dodaje nowy filtr Pokaż/Ukryj, który pozwala zobaczyć niewidzialne kable i połączenia używane przez animacje, zmienne, wyniki i bezprzewodowe nadajniki/odbiorniki. Doskonale nadaje się do śledzenia obiektów animowanych i rozumienia jak używany jest termometr rozgrywki.

Wideo nowego filtra Pokaż/Ukryj dla niewidzialnych kabli i połączeń.

 • Włącz/wyłącz muzykę w menu: W preferencjach pojawia się przełącznik, który pozwala włączyć lub wyłączyć muzykę w menu Świata Marzeń.
Obraz nowego przełącznika muzyki w menu, dostępny w preferencjach.

Obraz nowego przełącznika muzyki w menu, dostępny w preferencjach.

 • Miejsca po przecinku suwaków wartości: Dodaje regulację suwaka wartości, która pozwala zdefiniować używaną liczbę miejsc po przecinku.

Wideo z nową regulacją suwaka wartości.

Inne usprawnienia

 • Narzędzie przeczesywania działa teraz płynniej podczas używania kontrolera bezprzewodowego.
 • Ulepszono czytelność potencjalnych klonów na żywo, zastępując pełny kolor efektem pulsacji.
 • Usunięto limit wyświetlacza liczb połączonego z pogrubionym kablem daty/czasu. Nie zostaje on już ścięty przy 9 999 999 sekundach/2777,7 godzinach. Można też teraz podłączać kable daty/czasu bezpośrednio do wyświetlacza liczb, aby poprawnie dawały na wyjściu całkowity czas od chwili 0, zamiast konieczności uprzedniego dzielenia przez 1000.

Poprawki błędów

 • Wyświetlacze tekstu działały niepoprawnie, kiedy kamera była przesunięta za pozycję gadżetu.
 • Animowanie rzeźby nagrywarką akcji, a następnie ponowne nagranie, w niewielkiej liczbie przypadków powodowało wyłączenie.
 • Na dużej rzeźbie zmienionej w malunek, nie działało wyłączenie szumu luminancji.
 • Podczas używania klonowania na żywo, obiekt nie był właściwie podświetlany.
 • Podczas używania klonowania na żywo, narzędzie klonowania wpływało graficznie na inne rzeźby.
 • Wyłączenie mikroczipu błędnie wskazywało zmniejszenie na termometrze rozgrywki.
 • Wartość regulacji pozycji wskaźnika odtwarzania na osi czasu wyświetlała się błędnie.
 • Użycie opcji Zapisz jako nowe dzieło na elemencie wytworzonym poprzez opcję Zapiecz wygenerowane powodowało wyczyszczenie scenerii.
 • Połączenie dwóch skomplikowanych malunków dawało malunek, który przekraczał ograniczenie, co skutkowało częściowo niewidocznym malunkiem.
 • Ikona regulacji znormalizowanego iloczynu wektorowego nie wyświetlała właściwego porządku działań.
 • Niespójne wyniki użycia szerokiego pędzla, aby nałożyć efekty pokrywania lub stylu, w przypadku rzeźb, które zostały skonwertowane na malunki.
 • Wyjście regulacji pozycji słońca było niewłaściwe. Wektor powinien teraz być znormalizowany we wszystkich przypadkach.

Ważne!

Aby ponownie połączyć się z serwerami Dreams, należy pobrać nową aktualizację! Jeśli macie problemy z pobraniem aktualizacji albo połączeniem po jej pobraniu, dajcie nam znać, przesyłając zgłoszenie pomocy.

Podręcznik użytkownika Dreams jest obecnie przygotowywany. Z czasem będziemy dodawać kolejne zasoby i artykuły, a więc czekaj na aktualizacje.